Naše poslání

  • Poskytování komplexních programů a služeb pro ohroženou mládež, jejich rodiče a celé rodiny, které jim pomáhají zvládat jejich nepříznivou a ohrožující situaci, posilovat jejich samostatnost.
  • Poskytování komplexních programů a služeb pro osoby pracující s ohroženou a znevýhodněnou mládeží.
  • Poradenství pro ohrožené a znevýhodněné mladé lidi, jejich rodiny a osoby pracující s ohroženou a znevýhodněnou mládeží.
  • Poskytování komplexních programů, služeb a poradentsví pro zdravotně znevýhodněné osoby.
  • Poskytování komplexních programů a poradenství pro další osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené s cílem jejich zařazení do běžného života.
  • Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost zaměřená na znevýhodněnou mládež a další osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené s cílem jejích snazšího zařazení do běžného života.