Úvod

Zapsaný ústav Centrum Inspirace vznikl 12.listopadu 2015 za účelem poskytování podpory a pomoci především:

–  ohrožené a znevýhodněné mládeži a jejich rodičům

– pracovníkům pracujícím s ohroženou mládeží

– zdravotně znevýhodněným osobám

– osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým

Společně hledáme cesty, jak tyto skupiny lidí aktivizovat, motivovat a pomoci jim najít uplatnění v životě.

 

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů zde.